ythtft@yahoo.com

   

0216 621 23 36

   

İnönü Mahallesi Demokrasi Caddesi No:13 Kat:2 Sancaktepe/İstanbul

Yaygın Gelişimsel Destek Yönelik Eğitim Programı

Yaygın Gelişimsel Destek Yönelik Eğitim Programı

Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB) ya da son dönemlerde kullanılan Otizm Spektrum Bozuklukları(OSB) sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri de içeren bir spektrum bozukluğudur. Erken çocukluk döneminde başlayıp sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında yetersizliklere sahip olma durumudur. Davranış sorunları yineleyici, sınırlı ilgi ve davranışları kapsamaktadır. Bu durumlar ise gelişimin birçok alanını etkileyerek kalıcı ve süreğen işlev bozukluklarına yol açabilir. 


Yaygın Gelişimsel Bozukluklar 5 grup olarak sınıflandırılmaktadır: 
1. Otizm
2. Relt Sendromu
3. Asperger Sendromu
4. Atipik Otizm (Başka türlü adlandırılamayan bozukluk)
5. Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu (Heller Sendromu) 
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programları ile bireylerin;


- İşlevsel becerilerin kazandırılmasına ön koşul oluşturan temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirmeleri,
- Sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirmeleri,
- Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri,
- İletişim becerilerini geliştirmeleri,
- Bağımsız çalışma ve işlevde bulunma ve organize alma becerilerini kazanmaları,
- Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri,
- Toplumsal yaşama katılım ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

 

Herhangi bir soru için bizimle
iletişime geçebilirsiniz.

Whatsapp